HR

Pensioenregeling wijzigt SPR-HR

Payrollmedewerkers nu ook adequate pensioenregeling

Per 1 januari 2021 krijgen payrollwerknemers ook recht op een adequate pensioenregeling. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) krijgen payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in (vaste) dienst bij een werkgever. Dat noemen we de zogenaamde inlener. Per 1 januari 2020 waren er al nieuwe regels voor payrolling. Payrollwerknemers kregen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener.

Lees meer

WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) verandert vanaf 1 januari 2020

‘Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.’ bron: rijksoverheid.nl


Lees meer