Payrollmedewerkers nu ook adequate pensioenregeling

//

Per 1 januari 2021 krijgen payrollwerknemers ook recht op een adequate pensioenregeling. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) krijgen payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in (vaste) dienst bij een werkgever. Dat noemen we de zogenaamde inlener. Per 1 januari 2020 waren er al nieuwe regels voor payrolling. Payrollwerknemers kregen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener.

Het huidige fonds StiPP is helaas niet toereikend. Daarom hebben wij besloten om dit in te richten bij Brand New Day. Deze regeling is perfect passend op de punten welke de wet ons voorschrijft, namelijk:

  1. De hoogte van de totale werkgeverspremie moet gelijk zijn aan de normpremie. De normpremie is gelijk aan de (jaarlijkse) gemiddelde werkgeverspremie in Nederland. Voor 2020 is dat 14,6% van de pensioengrondslag. Een stijgende staffel lijkt hierbij tot 2026 dus nog steeds mogelijk;
  2. Er mag geen drempel- of wachttijd gehanteerd worden;
  3. De pensioenregeling moet een nabestaandenpensioen kennen op risico- of op opbouwbasis.

De kosten voor het nieuwe pensioen zijn wat hoger dan dat StiPP rekende, echter krijgt de medewerker wel een mooie opbouw voor zijn/haar pensioen. Wij lichten je via de mail in wat deze verhoging voor jou betekent.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.