Payrollen


SPR-hr.nl

Wanneer wij het werkgeverschap van u overnemen, verzorgen wij de arbeidsovereenkomsten en eventuele aanpassingen, inschaling conform uw CAO of beroepsgroep, periodieke salarisbetalingen, verstrekking salarisspecificaties en jaaropgave, registratie van vakantie- en ziektedagen, aan- en afmelding bij de noodzakelijke instanties, inzet van een arbodienst, uitvoering Wet Verbetering Poortwachter en reserveren van het vakantiegeld.

Wat zijn dan nog uw verantwoordelijkheden? U richt zich op uw organisatie en het aanleren van de werkzaamheden en werkcultuur aan uw nieuwe medewerker. Daarnaast geeft u wijzigingen door aan uw contactpersoon van SPR-hr.

 • 1 maandelijkse factuur (calculeerbaar kostenpatroon)
 • Wij regelen de complete administratie bij indiensttreding
 • Wij regelen de declaraties en stellen deze beschikbaar via een online applicatie
 • U ontvangt een betaalbestand voor werknemer en loonbelasting
 • Minimaal contact met overheidsinstellingen, wij fungeren als contactpersoon
 • Goede kennis op gebied HR, onze medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold
 • Korte lijnen in de communicatie, vast contactpersoon die uw organisatie goed kent
 • Ondersteuning voor uw werknemer op het gebied van salaris en uitkering
 • Wij maken actief gebruik van de bestaande regelingen (LKV, No-Risk, Proefplaatsing, Subsidie BBL en andere voorzieningen)
 • Wij adviseren wij bij de Wet Poortwachter
 • Wij stemmen af met uw Arbodienst
 • Wij bieden ondersteuning bij vragen van uw werknemer aangaande salaris, loon of contracten
 • Wij hebben veel kennis van het werken met mensen met een ziekte of handicap
 • Maandelijkse betaling van uw factuur bij aanvang dienstverband
 • Er vindt een creditcheck plaats, bij onzekerheid wordt betaling vooraf gewenst
 • Uw bedrijf heeft een aansprakelijkheidsverzekering
 • U verzorgt zelf de werving en selectie

SPR-hr, maakt het compleet uitbesteden van uw personeelszaken mogelijk.

hr arbeidsovereenkomst tekenen


Payrollen

Iemand aannemen op basis van payrollen is door de komst van de WAB niet meer zo voordelig als eerst. Een uitzondering hierop is de doelgroeper. De voordelen voor deze groep blijven bestaan vanwege stimuleringsmaatregelen en de voorzieningen die de overheid biedt. Wij helpen u hier graag bij.

Door uw kandidaat aan te melden bij SPR-hr.nl, kan deze snel bij u beginnen. Afhankelijk van uw wensen kan ook het verzuimrisico gedekt worden. Wanneer uw kandidaat staat ingeschreven in het doelgroepregister of onder de banenafspraak valt, zijn hieraan geen extra kosten verbonden.


Wij verzorgen

Personeelsadministratie, periodieke salarisbetalingen, reserveringen en uitbetaling vakantiegeld, ondersteuning van uw werknemer aangaande aan- en afmelding bij alle noodzakelijke instanties, mogelijke aanvragen loonwaarde-onderzoek, nodige aanvragen van voorzieningen bij UWV (jobcoaching), eventuele inzet arbodienst en uitvoering Wet Verbetering Poortwachter.

Uw verantwoordelijkheden

U blijft zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe werknemers en natuurlijk de aansturing en begeleiding op de werkplek. Mutaties geeft u door aan ons en wij verwerken ze voor u.