Onze tarieven

HR DienstenVerloningHR Desk
Portaaltoegang voor inzage verloonde medewerkers, ziekteverzuimregistratie, vakantierechten en contractrechten
Maandelijkse loonstrook, verlofoverzicht, werknemersdossier en jaaropgave digitaal beschikbaar voor u en uw medewerkers
Opstellen van overeenkomsten voor uw medewerkers in uw  eigen huisstijl. Hieronder vallen de arbeidsovereenkomst, verlengingen, aanmelding pensioen en geheimhoudingsovereenkomsten 
U ontvangt meldingen bij aflopen proeftijd, verjaardagen en aflopende arbeidsovereenkomsten 
Wij verzorgen de formulieren bij het in dienst treden. Hieronder valt ook de VOG aanvraag bij in dienst treden, dossier conform richtlijnen, kopie diploma’s, CV en aanmelding Arbodienstverlening. 
Per medewerker/maand€15,00€32,50

Wij ondersteunen u graag

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk op bedrijfsorganisatorisch- en personeelsgebied. Dit doen wij via duidelijke afspraken en een vast uurtarief van €85,-. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

  • Inrichting digitaal declareren en administratieve verwerking
  • Verzuimbegeleiding zieke medewerkers
  • Ondersteuning in de werving en selectie
  • Het inrichten van uw pensioenregeling
  • Opstellen bestuursovereenkomsten of andere vertrouwelijke documenten
  • Inrichten Arbodienstverlening
  • Advies en begeleiding op thema’s als verduurzamen van samenwerkingen, ontwikkeling van medewerkers, werkgeluk en arbeidsmobiliteit
  • Op verzoek is bovenstaand maar vaak nog veel meer mogelijk

Uw medewerkers zijn bij ons in goede handen.